നിയോജകമണ്‌ഡലങ്ങള്‍

പാര്‍ലമെന്‍റ് മണ്ഡലം  :     തിരുവനന്തപുരം               
പാര്‍ലമെന്‍റ്  അംഗം   :     ഡോ. ശശി തരൂര്‍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍
തിരുവനന്തപുരം
വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്
നേമം
കഴക്കൂട്ടം
കോവളം
 

നിയമസഭാ മണ്ഡലം

എം എല്‍ എ യുടെ പേര്

തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ ആന്‍റണി രാജു

ബഹു. ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി

വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്

അഡ്വ. വി കെ പ്രശാന്ത്

കഴക്കൂട്ടം

ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍

നേമം

ശ്രീ വി. ശിവൻകുട്ടി ബഹു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ  വകുപ്പ് മന്ത്രി

കോവളം

ശ്രീ എം വിന്‍സന്‍റ്

 

Constituencies