പൊതു വിവരങ്ങള്‍

പേര്  : തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ
രൂപീകരിച്ച തീയതി : 03/10/1940 (കൊല്ലവര്‍ഷം 1116-മാണ്ട് തുലാംമാസം 14-ാം തീയതി), (1116-ലെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി മുനിസിപ്പല്‍ ആക്ട്-116ലെ 4-ാം ആക്ട്)
മേല്‍വിലാസം : തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ, വികാസ്ഭവന്‍ . പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695 033 
നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത : കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം
സ്ഥിതി : അക്ഷാംശം 8 ഡിഗ്രി 25” വടക്ക്, രേഖാംശം 76 ഡിഗ്രി 55” കിഴക്ക് 
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 214.86 ച.കി.മീറ്റര്‍
ഭൂപടം : www.townplantvm.in
ജനസംഖ്യ : 9,57,730 (പുരുഷന്മാര്‍ 4,67,739 സ്ത്രീകള്‍ 4,89,991)
സ്ത്രീ-പുരുഷാനുപാതം 1040 : 1000
ജനസാന്ദ്രത : ച.കി.മീറ്ററിന് 4,454 പേര്‍
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം : 100
സാക്ഷരതാനിരക്ക് : 84.13 % 
ടെലിഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍ : 0471-2320821
ഫാക്സ് : 0471-2332083
ഇ-മെയില്‍ : tvpmcorpn@gmail.com
പ്രധാനസംസാരഭാഷ : മലയാളം
സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഇതരഭാഷകള്‍ : ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, ഹിന്ദി
ജില്ല : തിരുവനന്തപുരം
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍ : തിരുവനന്തപുരം ഈസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം നോര്‍ത്ത്, നേമം (ഭാഗികം), കഴക്കൂട്ടം (ഭാഗികം), കോവളം (ഭാഗികം)
ലോകസഭാ മണ്ഡലം : തിരുവനന്തപുരം
സംസ്ഥാനം : കേരളം
രാജ്യം : ഇന്ത്യ
General Information