നഗരസഭ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് താല്‍ക്കാലിക നിയമനം/ഇന്‍റേണ്‍ഷിപ്പ്

Posted on Tuesday, August 1, 2023

നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഡോക്ടറന്മാരുടെ നിയമനം

Click Here to Apply

അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

 

നഗരസഭ  സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്‍റേണ്‍ഷിപ്പ് - വിശദവിവരങ്ങള്‍ /അമൃത് പദ്ധതി/ഫോണ്‍: 09961001600